Data udveksling

En del af konceptet i grainit er, at der kan udveksles data med virksomheder i landbrugets følgeindustri - og man kan både være data-leverandør og data-behandler.

Eksempler:
Foderproducenter kan overføre transaktioner på leverancer direkte til grainit, således at kunden (landmanden) automatisk få lagt foder og råvarer på lager. Alt overføres via webservices.
Hver gang, landmanden får leveret foder, kan foderproducenten derved som en service sende data om leverancen, som så dukker op som en lagerbeholdning i grainit

Farm management software kan opsættes til at aflæse data fra grainit - eksempelvist hvor meget foder, der er blevet indkøbt eller forbrugt inden for en given periode.

Salg af korn eller oplægning af korn hos en foderstof/kornhandler kan også overføres automatisk. Er kornet oplagt eksternt, vil det fremstå som en ekstern lagerlokation og bliver kornet solgt, bliver det registreret som en lagerafgang.

Landmanden ejer sine data i grainit - og det er således også landmanden, der bestemmer hvem der har adgang til at se data eller levere data.

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at være dataleverandør til systemet - eller ønsker at anvende data.

 

OK