Data udveksling

Hos grainit er en del af konceptet integrationer, som muliggør udveksling af data med virksomheder i landbrugets følgeindustri. I vores setup kan man både være data-leverandør og data-behandler.


Eksempler:
Foderproducenter kan overføre transaktioner på leverancer direkte til grainit, således at kunden (landmanden) automatisk få lagt foder og råvarer på lager. Alt overføres via webservices.
Hver gang, landmanden får leveret foder, kan foderproducenten derved som en service sende data om leverancen, som så dukker op som en lagerbeholdning i grainit

Farm management software kan opsættes til at aflæse data fra grainit - eksempelvist hvor meget foder, der er blevet indkøbt eller forbrugt inden for en given periode.

Salg af korn eller oplægning af korn hos en foderstof/kornhandler kan også overføres automatisk. Er kornet oplagt eksternt, vil det fremstå som en ekstern lagerlokation og bliver kornet solgt, bliver det registreret som en lagerafgang.

Landmanden ejer sine data i grainit - og det er således også landmanden, der bestemmer hvem der har adgang til at se data eller levere data.

 

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at være dataleverandør til systemet - eller ønsker at anvende data.

Vi understøtter nu dataoverførsel mellem grainit og følgende:

  • Danish Agro - vareleverancer
  • Vestjyllands Andel - vareleverancer
  • Vilomix - vareleverancer
  • Telesense  - temperatur fra Stackview
  • Care4farm - temperatur fra Stackview
  • Big Dutchman foderblander - forbrug til nedskrivning af lagerbeholdninger
  • Perten - kornanalyser
  • Bopil udfodring
  • brovægte generelt
  • Cloudfarms (i proces)

************

Listen opdateres løbende og flere vil komme til.
Senest opdateret 07-11-2019

 

OK