Brugsbetingelser

Datasikkerhed, datahåndtering og data-rettigheder

Datahåndtering og opbevaring:
Grainit-databasen ejes af Farmtech Software ApS.
Alle data opbevares på servere placeret i Danmark og personoplysninger og andre følsømme oplysninger opbevares krypteret.
Al kommunikation mellem server og client foregår via krypterede forbindelser (https)

Ejerskab af data:
Alle data omkring beholdninger og transaktioner/indgange/udgange ejes af kunden.
Øvrige data ejes af Farmtech Software ApS.

Udveksling af data:
Kunden beslutter alene hvem der har adgang til egne data, herunder også hvem der kan trække data og levere data. I forhold til integrationer til eksterne partnere, er det også kunden, der eksklusivt afgør, hvem der kan levere eller hente data.
Udveksling af data til eksterne kan ske, når kunden har givet tilladelse hertil. Denne tilladelse sørger kunden selv for. Udveksling af data kan være behæftet med omkostninger for den eksterne part og kan også kræve, at der tilkøbes modul, der muliggør udveksling af data.
I fald, der er omkostninger forbundet med ekstern dataudveksling, vil dette være et forhold mellem Farmtech Software og partneren. Der vil ikke være tale om salg af data, men udelukkende tale om omkostninger til drift, udvikling og vedligeholdelse af servicelag til udveksling af data.

Kundens ansvar omkring sikkerhed af data:
Kunden er forpligtet til at opretholde en vis sikkerhed omkring brugernavne og passwords i forbindelse med dennes adgang til systemet.

OK