Oversigt

Med grainit får du hurtigt overblik over dine lagre, eksempelvis mængde korn i silo, samlet mængde af en vare fordelt på flere lokaitoner, udbytte per HA, markudbytte eller indkøb og forbrug. 

Eksempel på en oversigt hvor der ses 3 lagerhaller som indeholder forskellige vare:

OK