Grainit Biogasløsning - hold styr på gyllen og biomasserne

Vi har til Grainit lavet et tillægsmodul, der er beregnet til Biogas-anlæg, hvor der er stort behov for at håndtere mange lokationer, produkter, tracke de enkelte læs, afregning til mange parter og mange transportører er involveret - ligesom der er store mængder af både råvarer og afgasset gylle.

Løsningen består af:
- Grainit grundmodul
- biogas overbygning til styring af mange lokationer og seperate konti, samt detaljerede overbliksbilleder.
- opkobling til brovægt(e) med Farmweight boxen
- Farmweight appen med overbygning, som muliggør mange brugere låst til produkter og lokationer - og koblet til lokations styring
- opsætning af systemet

Hertil kan alle leverandører få en light adgang til deres egen Grainit, hvor de så kan følge bevægelserne ind og ud.
Alle gylletanke, råvarelagre mv er oprettet med hver sin lokation og hver sin ejer.

Løsningen benyttes bl.a. af Bigadan / Bornholms Bioenergi

OK