Integration til foderleverandør

Med Grainit er det muligt at lager og foderleverandør kan udveksle data.

Men hvad får du helt konkret ud af det?

Med en integration mellem Grainit og din foderleverandør, bliver leveringer automatisk registreret på dit lager i Grainit. Derved undgår du at en levering, af den ene eller andet grund, ikke bliver registreret i Grainit, og misvisende lagerbeholdning undgås. Med en integration overføres data automatisk mellem foderleverandør og Grainit. Det vil sige at du bestemmer hvilken silo leveringen fra foderstoffen skal tilgå.

Ved at få en integration til din foderleverandør får du også muligheden for automatisk genbestilling når mængden i siloen når et forudbestemt niveau. Derved er du sikret mod at løbe tør for foder og den ændring i foderblandingen som dette oftest medfører, indtil den nye foderlevering ankommer.

 

 Grainit modtager data direkte fra leverandøren. Denne data indeholder blandt andet produkt og mængde.

 

Med en integration mellem Grainit og din foderleverandør får du:

- Automatisk styring af leveringer i Grainit

- Automatisk genopfyldning af lagre

- Indkøbsordre placeres automatisk på forudbestemt lager

OK