Integration til foderanlæg

Med grainit lagerstyrringssystem er det muligt at integrere med sit foderanlæg. Det vil sige at der udveksles data imellem grainit og dit foderanlæg.

Hver gang der foretages en fodring vil der, alt efter foderblanding, blive forbrugt forskellige mængder fra forskellige fodersiloer. Dette styres nu i grainit hvor lagerbeholdningerne nedskrives alt efter hvor meget foderanlægget forbruger. Dette sikre dig at du altid har et præcist overblik over hvad du har på lager. 

 

En integration imellem grainit og dit foderanlæg giver dig:

- Automatisk forbrug fra lagre i grainit.

- Præcist lagerstatus. 

 

 

Hvis du både har integration til dit foderanlæg og din foderleverandør er du sikret automatisk indkøb og forbrug.

OK