grainit - lagerstyring til landmænd

Grainit er et lagerstyrings system til landmænd, som ligger i skyen og hvor der betales et abonnement for at bruge systemet. 

Grainit består af følgende:
Apps til iphone og android til at registrere høsten – gøres pr læs, der køres på lager. Der registreres mængde, oprindelse og placering, samt vandprocent. Kan håndtere kg og stk (eks. til halm)
 
Webportal med lagerbeholdninger og opsætning
Opsætning består bl.a af:
Lagre: gårde/lokationer, haller og siloer
Marker: marknumre, marknavne, ha og afgrøde
I webportalen kan også registreres indkøb, salg, flytning og laves status-registreringer
 
Grainit har et tillægsmodul, der muliggør overførsel af foder- og råvare-leverancer fra korn- og foderstoffer til lagersystemet.
Herefter kan landmanden registrere forbrug på app eller webportal og således have opdateret oversigt over foderbeholdninger.
Dette kan udvides med integration til farm management software, som så kan trække på dataene til eksempelvist ekontrol.
Som leverandør til landmanden hjælper man derfor med at der er styr på lagerbeholdninger, herunder også gøre det nemmere at vise, hvornår det er tid at bestille igen.
Modulet kommer også til at kunne håndtere landmandens kornsalg og oplagte afgrøder, da disse data vil kunne overføres til grainit.
 
Spor høst og afgrøder
Vha af registreringen af hvor afgrøder kommer fra og hvor de placeres, er der mulighed for sporing vha af data, hvilket bl.a. vil kunne benyttes til at verificere oprindelse på økologiske afgrøder men også muliggør sporing fra mark til forbruger. Dette område har stor fokus for grainit og der vil blive videreudviklet på dette i den kommende tid.
 
OK