Integration til Stackview og Siloview

Ved en opkobling til Stackview eller Siloview får du mulighed for løbende at monitorere tempeteraturen på dit lager eller din silo.

Stackview/Siloview måler løbende temteraturen i dit korn og sender målingerne til grainit hvor disse vises i overbliksbilledet over dine lagre. Dermed får du alt relevant information omkring dine lagre samlet et sted. 
 

Men hvorfor måle temperaturen løbende?
Ved at kende temperaturen på dit kornlager kan du sikre det optimale forhold for en sikker lagring af korn.
Hvis du kender du temperaturen i dit korn, har du det rette beslutningsgrundlag for kun at blæse/tørre når det er nødvendigt. Dermed undgår du at en pludselig temperaturstigmning ødelægger dit korn, yderligere sikre du at der ikke bruge energi på unødig tørring/luftning af korn.


Over tid kan temperaturen på et kornlager ændres, dette opdages ved jævnlige temperaturmålinger. Ved hjælp at en integration til Stackview/Siloview forestages disse automatisk og du bliver gjort opmærksom på hvis temperaturen ændre sig.

 

 

Kontakt os på tfl. +45 70203159 og hør mere om temperaturmåling af lagre.

OK